Våra referenser

referenssit_logo_3_kainuu

Kajanalands samkommun för social- och hälsovård tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster för Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo och Suomussalmi kommuner. Sentraali förmedlar beställningar av transporttjänsterna som samkommunen erbjuder nattetid och under veckoslut, samt fungerar som en extra resurs dagtid.

 

Otaxi (Uleåborgs regiontaxi) har förbättrat kundtjänstens kvalitet i samarbete med Sentraali. Sentraali ansvarar för taxiförmedlingen 24/7, och efter att förmedlingen överfördes till Sentraali har inte endast väntetiderna halverats, utan det har också underlättat företagets organisationsledning och frigjort resurshanteringen. Det har även genererat betydande besparingar i och med att Otaxi endast betalar för mottagna samtal istället för att betala fasta kostnader. Förutom Otaxi ansvarar Sentraali även för flera andra aktörers taxiförmedling. Vi organiserar och arrangerar olika taxibeställningar och hanterar även stora volymvariationer effektivt.


referenssit_logo_6_my_safety

Det internationella bolaget mySafety erbjuder olika säkerhets- och försäkringstjänster för företag och privatpersoner. Företaget har cirka 120 000 kunder i Finland som det till exempel hjälper att spärra borttappade eller stulna betalkort, legitimationshandlingar och mobiltelefoner. Sentraali stöder mySafety genom att ha hand om företagets kundtjänst 24/7.

Ultracom Oy utvecklar, marknadsför och producerar radiotekniska apparater och applikationer för olika behov. I dessa ingår till exempel GPS-hundradar för jägare, mobilprogramvaror för dem som rör sig i naturen, samt positioneringsutrustning för att följa renar och annan boskap som betar fritt. Sentraali ansvarar för Ultracoms tekniska kundtjänst för de produkters del som ingår i jakt- och friluftssegmentet. Vi erbjuder till exempel handledning när man ska börja använda apparaterna och programvarorna samt då problem uppstår.

 Vi samarbetar med Eniro 118 118 och vi erbjuder våra kundtjänstlösningar även i Sverige. Våra kunder i Sverige: Eniro 118 118 Kundcase