Kundservicelösningar

Sentraali som kundservicepartner

Vi tar hand om företags och organisationers kundservice, tekniska support, moderering, försäljning, kundrelationer och telefonväxel. Vi erbjuder service per telefon, via e-post, genom webbplatsen, på sociala media, via chatt – när och var som helst, 24/7 vid behov.

Sentraali i siffror

Vi har en mycket lång erfarenhet av att producera lyckade kundmöten, eftersom vi erbjudit dem sedan 1911.

10M

KUNDMÖTEN

350

KOMPETENTA SERVICEEXPERTER

80%

AV VÅRA KUNDER SKULLE REKOMMENDERA SENTRAALI

STARK – branschens starkaste kundlöften

STARK är en betydande affärskedja som säljer virke och byggnadsmaterial i Finland. Sentraali hjälper STARK att uppfylla branschens starkaste kundlöften.

Läs mer ›

‹ Stäng

“Sentraalis framstående expertis och öppna partnerskapsmodell övertygade oss redan från början.”

– Lasse Kalmi, utvecklingschef, STARK

STARK:s tre kundlöften är en nåbarhets-, tillgänglighets- och leveransgaranti. Hörnstenen i samarbetet mellan Sentraali och STARK är att säkerställa nåbarhetsgarantin: STARK vill lova sina kunder att de alltid har tillgång till effektiv kundservice. Målet är att garantera att arbetet på byggena inte stannar upp och att kunderna vet var de kan hitta den produkt de behöver. På det här sättet stöder STARK:s kundtjänst även löftet om tillgänglighetsgarantin.

I praktiken betyder nåbarhetsgarantin att försäljningstjänsten och webbutiken är öppna varje dag. Försäljningstjänsten svarar på telefonen dygnet runt och året om, medan webbutiken och dess support servar företagskunder och konsumenter dygnet runt.

STARK kan nås på flera olika sätt

I kundtjänstsamarbetet mellan Sentraali och STARK tar professionella kundrådgivare hand om förfrågningarna och meddelandena som kommer till kundtjänsten i enlighet med standarder som fastställts av STARK. Sentraalis utbildade och inskolade kundrådgivare besvarar kundernas frågor snabbt, effektivt och professionellt, oberoende av vilket kontaktsätt kunden valt.

Då samarbetet fortskridit har STARK och Sentraali tillsammans utvidgat nåbarheten genom att erbjuda en chatt-kundtjänst som stöd för webbutiken och -tjänsten. STARK:s kunder kan kontakta kundtjänsten och försäljningstjänsten för företag per telefon, via e-post, och genom den personliga chatt-tjänsten.

Sentraalis anställda är kompetenta experter som arbetar ärligt och öppet i partnerskapet.

Tack vare rapportering kan servicen utvecklas hela tiden

Sedan Sentraali tagit över STARK:s kundtjänst har en omfattande och genomskådlig rapportering varit nyckelfaktorn för att utveckla kundtjänstens kvalitet och nåbarhet. Sentraali erbjuder alltid sina kunder en bra och öppen rapportering som omfattar både numeriska parametrar och innehållsmässiga rapporter.

De numeriska parametrarna visar bl.a. ärendenas antal, varaktighet, kategorier och vilka kanaler som användes för att ta kontakt. Med hjälp av denna information kan man ändra verksamhetens tyngdpunkt och styra den i önskad riktning, identifiera och förutse till exempel toppar i antalet kundtjänstkontakter, och naturligtvis följa kostnadsutvecklingen.

De innehållsmässiga rapporterna ger värdefull information och analyser som berör kundtjänstmötenas kvalitet, STARK:s tjänster samt produkterna och deras egenskaper. Med hjälp av dessa kan man identifiera utvecklingsbehov, eventuella kostnadsbesparingar eller nya affärsmöjligheter.

Samarbete när det är som bäst

Samarbetet mellan Sentraali och STARK fungerar smidigt och sker i en öppen anda. På basis av rapporterna och partnerskapsmodellerna, som man kommit överens om tillsammans, har STARK utvecklat sin kundtjänst, sina verksamhetsmodeller och sina kanaler. Det har fungerat bra att utveckla samarbetet eftersom båda parterna är engagerade i och har förbundit sig till STARK:s kommersiella mål.

Vi sitter på samma sida av förhandlingsbordet som Sentraali, och vi håller hela tiden på att utveckla STARK:s kundtjänst och kanaler så att de kan serva våra kunder ännu bättre.”

– Lasse Kalmi, utvecklingschef, STARK

Loiste – branschens bästa serviceupplevelse

Loiste är ett energibolag som servar cirka 200 000 kunder runt om i Finland. Sentraali och Loiste har samarbetat ända sedan 2004.

Läs mer ›

‹ Stäng

Sentraali fokuserar helt på lösningar – inget problem är för stort för att lösas tillsammans”

— Rauni Huusko, kundtjänstchef, Loiste Energia Oy

Loiste vill erbjuda sina kunder branschens bästa serviceupplevelse. Det är emellertid utmanande att konstant upprätthålla hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt, eftersom volymerna varierar mycket. Hur kan man kombinera den bästa serviceupplevelsen med skalbara kostnader?

Sentraali ansvarar för Loistes hela kundtjänst vardagar kl. 8–20. Kundtjänstlösningarna har utvecklats tillsammans, och man följer upp och utvecklar servicenivån genom fortgående utbildning för kundtjänstteamet. Grunden för allt detta är en stark ömsesidig vilja att uppnå ett gemensamt mål: de bästa kundmötena.

På Loiste är man nöjda med sitt långsiktiga partnerskap med Sentraali. Loiste sökte en kundtjänstpartner för att låta företaget koncentrera sig på sin kärnkompetens: att utveckla produkter, serviceprocesser och nya lösningar. Tack vare samarbetet med Sentraali kan Loiste erbjuda sina kunder bra och kompetent service med skalbara kostnader. Sentraalis fokus på lösningar får särskilt mycket beröm – då man möter frågor eller utmaningar ger man inte upp, utan man försöker alltid hitta en lösning.

DNA – alltid tillgänglig för sina kunder

Välkända finländska datakommunikationskoncernen och varumärket DNA erbjuder telefon-, data- och tv-tjänster av hög kvalitet för att människor ska kunna hålla kontakt, trivas och arbeta. DNA inledde sitt samarbete med Sentraali 2008.

Läs mer ›

‹ Stäng

Med Sentraali kan vi lita på att både servicen och kompetensen är på hög nivå.”

— Jouko Kalsi, avdelningschef, DNA

DNA vill erbjuda sina kunder bra och snabb service. På grund av varierande volymer har det varit en utmaning för företaget att garantera en hög servicenivå dygnet runt på ett kostnadseffektivt sätt.

Sentraali ansvarar för kundservicen när DNA:s egen kundtjänst är stängd. Tjänsterna består i huvudsak av att ta emot anmälningar om fel och problem med täckning, tillfällig blockering av mobilabonnemang då mobiltelefoner tappas bort eller blir stulna, samt att notera olika fel på abonnemang och tilläggstjänster.

Tack vare samarbetet med Sentraali kan DNA alltid nås av sina kunder. Förutom snabb och ständig tillgänglighet erbjuds DNA:s kunder även god och kompetent kundservice i alla situationer.


referenssit_logo_3_kainuu

Kajanalands samkommun för social- och hälsovård tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster för Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo och Suomussalmi kommuner. Sentraali förmedlar beställningar av transporttjänsterna som samkommunen erbjuder nattetid och under veckoslut, samt fungerar som en extra resurs dagtid.


referenssit_logo_4_asiakastieto

Suomen Asiakastieto Oy är ett ledande bolag inom informationstjänster för företagsledning, ekonomiförvaltning, riskhantering samt försäljning och marknadsföring. Asiakastieto upprätthåller Finlands största privata företagsdatabas som innehåller aktuell information om alla finländska företag och deras nyckelpersoner. Sentraali och Asiakastieto har samarbetat i många år.

Otaxi (Uleåborgs regiontaxi) har förbättrat kundtjänstens kvalitet i samarbete med Sentraali. Sentraali ansvarar för taxiförmedlingen 24/7, och efter att förmedlingen överfördes till Sentraali har inte endast väntetiderna halverats, utan det har också underlättat företagets organisationsledning och frigjort resurshanteringen. Det har även genererat betydande besparingar i och med att Otaxi endast betalar för mottagna samtal istället för att betala fasta kostnader. Förutom Otaxi ansvarar Sentraali även för flera andra aktörers taxiförmedling. Vi organiserar och arrangerar olika taxibeställningar och hanterar även stora volymvariationer effektivt.


referenssit_logo_6_my_safety

Det internationella bolaget mySafety erbjuder olika säkerhets- och försäkringstjänster för företag och privatpersoner. Företaget har cirka 120 000 kunder i Finland som det till exempel hjälper att spärra borttappade eller stulna betalkort, legitimationshandlingar och mobiltelefoner. Sentraali stöder mySafety genom att ha hand om företagets kundtjänst 24/7.

Ultracom Oy utvecklar, marknadsför och producerar radiotekniska apparater och applikationer för olika behov. I dessa ingår till exempel GPS-hundradar för jägare, mobilprogramvaror för dem som rör sig i naturen, samt positioneringsutrustning för att följa renar och annan boskap som betar fritt. Sentraali ansvarar för Ultracoms tekniska kundtjänst för de produkters del som ingår i jakt- och friluftssegmentet. Vi erbjuder till exempel handledning när man ska börja använda apparaterna och programvarorna samt då problem uppstår.


referenssit_logo_8_ekokymppi

Ekokymppi, samkommunen för Kajanalands avfallshantering, sköter de avfallshanteringstjänster och relaterade myndighetsuppgifter som enligt lag tillhör kommunerna i Kajanaland. I samkommunens uppgifter ingår bl.a. att ordna avfallshantering för permanenta bostäder och semesterbostäder samt rådgivning och information. Sentraali har hand om Ekokymppis kundtjänst som sker per telefon. I kundservicen ingår bl.a. rådgivning om sopsortering och fakturor, bokföring av eventuella förändringar på fastigheter, utskick av kundbrev vid behov samt sållning av övervakningsmaterial. Vår styrka i detta samarbete är skalbarheten, eftersom antalet ärenden varierar mycket.

Finlands Starkaste -certifikat